| 0 comments ]

1. Cài đặt Apache

Dùng lệnh để tải gói và cài đặt.

1
yum install httpd

Cấu hình Apache khởi động cùng với Server.

Sau đó khởi động Apache:

1
service httpd start

Test thử quá trình cài đặt đã thành công hay chưa. Vào trình duyệt gõ http://localhost

Trên CentOs, thư mục lưu trữ web mặc định của Apache được lưu ở đường dẫn /var/www/html và tệp tin cấu hình được lưu tại /etc/httpd/conf/httpd.conf. Các file cấu hình khác được lưu tại thư mục /etc/httpd/conf.d/


2. Cài đặt PHP:

Cài đặt php bằng lệnh

1
yum install php

Sau đó ta khởi động lại Apache

1
service httpd restart

Test xen quá trình cài module PHP đã thành công hay chưa, ta tạo 1 file info.php chứa trong /var/www/html với nội dung như sau:

1
2
3
phpinfo();
?>

Mở trình duyệt và truy cập vào link http://localhost/info.php sẽ thấy kết quả như hình:

Hỗ trợ MySQL cho PHP5

Trước tiên bạn cần cài đặt MySQL trước, bạn có thể xem cách cài đặt MySQL Server trên CentOS tại đây

Để hỗ trợ MySQL cho PHP5, ta cần cài đặt thêm gói php-mysql

Đánh lệnh sau để tìm các gói cần thiết

1
yum search php

Ở đây mình cài các gói sau:

1
yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc

Sau khi cài xong, ta tiến hành khởi động lại Apache

1
service httpd restart

Truy cập vào lại link http://localhost/info.php ta sẽ thấy kết quả như hình sau

Quá trình cài đặt như vậy là thành công, trong bài viết sau mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên CentOS :).

Duy Khánh (http://Khanh.Com.Vn)

0 comments

Post a Comment