| 0 comments ]

Trong các bài viết trước, mình đã trình bày cách cài đặt MySQL Server trên CentOS. Nhưng để quản lý cơ sỡ dữ liệu trên MySQL Server một cách dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có công cụ quản lý. Một trong những công cụ quản lý, thao tác cơ sỡ dữ liệu của MySQL được dùng khá phổ biến hiện nay là phpMyAdmin.

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 5.6.

Yêu cầu: Đã cài đặt MySQL

Tiến hành:

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh yum để tải và cài đặt gói phpmyadmin.

1
yum install phpmyadmin

Lưu ý: Nếu bạn gõ lệnh trên mà thấy xuất hiện thông báo "No package phpmyadmin available", thì bạn cần cập nhật lại gói yum của mình. Vào http://rpmrepo.org/RPMforge/Using và tải về phiên bản phù hợp với bản CentOS hiện tại của bạn.

Ví dụ ở đây mình tải bản cho x64:

http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

Sau đó cài đặt gói này

1
rpm -Uhv rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm

Đánh lệnh cập nhật lại yum của CentOS

1
yum update

Sau khi đã cập nhật xong thì bạn có thể sử dụng yum install phpmyadmin để cài đặt rồi.

Cấu hình phpMyAdmin:

- Để có thể truy cập từ xa bằng các browser của máy client. Chúng ta cần sửa lại nội dung của file phpmyadmin.conf

Đánh lệnh:

1
vi /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

Bạn sẽ thấy nội dung như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
"/usr/share/phpmyadmin">
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Ở dòng "Allow from 127.0.0.1" bạn điền vào các ip của các máy client có thể truy cập vào phpMyAdmin. Hoặc bạn cũng có thể mở cho tất cả các client đều được phép truy cập bằng cách sửa lại là "Allow from all"

Sau đó, chúng ta cần khởi động lại Apache:

1
service httpd restart

Bây giờ, bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin bằng địa chỉ http://IP_Server_or_Domain/phpmyadmin.

Tuy nhiên có thể bạn sẽ gặp lỗi như sau:

1
2
Error
The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).

Bạn cần sửa lại file config.inc.php:

1
vi /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Tìm dòng:

1
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */</em>

Trong dấu '' bạn đánh vào 1 sceret keyword bất kì và lưu file này lại.

Và bây giờ, ta có thể đăng nhập vào phpMyAdmin thành công!

Duy Khánh (http://Khanh.Com.Vn)

0 comments

Post a Comment